.

                  
*** หมายเหตุ ***
(สืบเนื่องจากพื้นที่แจ้งมาว่า ทำไมจังหวัดยังประมวลผลคนตายออกมาเหมือนเดิม ทั้งๆ ที่ทางพื้นที่กำหนดบางรายว่าตายแล้ว)
กรณี *** ประชากร Typearea 1,3 พบในแฟ้ม Death (แฟ้มตาย) หมายถึง ตรวจสอบฐานข้อมูลระดับจังหวัดแล้วพบว่า แฟ้ม person กับ death ไม่สอดคล้องกัน
หมายความว่า มีรายชื่อบุคคลดังกล่าวในแฟ้ม death แต่ สถานะ/สาเหตุการจำหน่ายในแฟ้ม person ไม่ปรับเป็น 1 ยังคงเป็น 9 เหมือนเดิม จึงทำให้เกิดกรณีดังกล่าวข้างต้น
(DISCHAR : 1 = ตาย , 2 = ย้าย , 3 = สาบสูญ ,9 =ไม่จำหน่าย)
แนะนำให้หน่วยบริการทำการ Log in เข้าสู่ระบบแล้วทำการ Print out ข้อมูลเพื่อนำไปตรวจสอบกับข้อมูลของโปรแกรมในหน่วยบริการอีกครั้ง
หากพบว่า ข้อมูล ดังกล่าวมีความไม่สอดคล้องกันจริง หรือ ข้อมูลระดับหน่วยบริการกับข้อมูลระดับจังหวัดไม่ตรงกัน
กรุณาประสานมาที่จังหวัด เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันต่อไป
*** คำแนะนำ ***
Log in เข้าสู่ระบบด้วยชุดรหัสผ่านที่ใช้ส่ง 43 แฟ้ม
เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายคน แล้วดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่ข้อมูลซ้ำกัน
เพื่อปรับปรุงข้อมูลในฐานโปรแกรม HOSxP หรือ HOSxP_PCU ให้ถูกต้องต่อไป